Kursansvariga:

Lars-Erik Olsson (Leo)
Lars-Erik Olsson (Leo)
Lars-Erik Olsson (Leo), född 1961, är fil doktor i sociologi och docent i socialt arbete. Leo har varit chef drygt 15 år inom den akademiska världen. Han har utbildat och forskat främst inom området organisation och ledarskap, men också gjort studier av människors utsatthet. Leo har undervisat, handlett enskilda och grupper och föreläst i 20 år. Därutöver har han varit chef och ledare i 15 år och egen erfarenhet av både operativt och strategiskt förändringsarbete. Under de senaste åren har han arbetat som konsult inom det egna företaget Kreasoma AB, som handledare för arbetsgrupper inom socialt arbete men också arbetat med flyktingar inom Svenska Kyrkan. Han har också varit chef för en forskningsenhet vid Ersta Sköndal högskola och arbetar på ett skyddat boende för kvinnor. Leo är också delägare i en indisk restaurang och hotell i den södra delstaten Kerala.
Anders Olsson Karlbom
Anders Olsson Karlbom
Anders Olsson Karlbom, född 1965. Anders har varit verksam som chef i kriminalvården i ca 15 år. Han arbetat som chef på Kriminalvårdsanstalter med missbruksbehandling men har också ansvarat för utveckling, utbildning och implementering samt utvärdering av missbruksbehandling som chef vid Kriminalvårdens huvudkontor. Anders har arbetat mycket med förändringsarbete och delaktighet med ett tydligt klientfokus. Under de senaste åren har han arbetat som konsult i det egna företaget Kreasoma AB, som handledare inom socialt arbete. Anders har också haft chefsuppdrag inom Kriminalvården inom missbruksrehabilitering och vid Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Han är också delägare i en indisk restaurang och hotell i den södra delstaten Kerala. Anders arbetar nu deltid som kansliansvarig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset