Eva Solly

Diplomerad processkonsult i organisationer

Certifierad i gruppintervenering enligt Cape Cod Training Program

Diplomerad Andningspedagog och Livskonsult

Diplomerad Bioenergetics – tränare.

Eva har haft befattningar som Läkemedelsutvecklare, Säljare, Projektledare samt Senior Projektkonsult och utbildare, Informationschef, ”Director – Clinical Supplies Logistics”, Apoteksområdeschef, Chef Affärsutveckling samt varit medlem i ledningsgrupper inom internationell läkemedelsindustri och svensk offentlig verksamhet

Eva Solly har i sin karriär alltid satsat mycket på jobbet, i roller som chef, projektledare och konsult och samtidigt tagit hand om tre barn.

Eva har ett stort intresse för hälsa och personlig medvetenhet & ansvarstagande.

Hon delar nu med sig av sin visdom, erfarenheter och optimism till andra kvinnor.