Ditt liv – hur fungerar det?

Vi börjar med att göra en inventering av ditt liv. Tillsammans arbetar vi med frågor kring:

• Hälsa
• Missbruk
• Mat
• Ekonomi

– Vad fungerar?
– Vad behöver utvecklas?