Dina relationer – hur fungerar det?

Vi börjar med att göra en relationskarta och tillsammans arbetar vi med frågor kring:

• Föräldrar
• Syskon
• Barn
• Vänner
• Arbete
• Fritid

– Vad fungerar?
– Vad behöver utvecklas?