Din motivation – hur fungerar du?

Vi börjar med teorier kring motivation och tillsammans arbetar vi med frågor kring:

• Motivation kring hälsa
• Motivation kring relationer
• Motivation kring arbete
• Hållbar motivation

– Vad fungerar?
– Vad behöver utvecklas?