Din framtid – hur vill du att det fungera?

Vi börjar med en tillbakablick och tillsammans arbetar vi med frågor kring:

• Min framtid
• Nästa steg
• Vidmakthållande