Behandlingen sker i avskildhet i södra Indien

Under våra fyra veckor, för alkohol- och drogbehandling, erbjuder vi ett strukturerat program för kropp, tanke och själ. Programmet är baserat på den senaste forskningen kring förändringsprocesser och hur vi som individer gör egna förändringar. Efter ett långvarigt missbruk är det viktigt att erbjuda kroppen återhämtning varför vi parallellt erbjuder ayurvedabehandlingar samt god och hälsosam mat, allt för att underlätta ett snabbt tillfrisknande. För att ge själen återhämtning arbetar vi även med yoga och meditation.

Under denna fyra veckors vistelse erhåller man ett strukturerat program, boende på ett hotell inkl. alla måltider, behandlingar och utflykter. Flyg bokar ni själv.

Vi har uppföljning under ett år.

Veckostruktur

 • Vecka 1 – Hur har alkohol och droger påverkat det dagliga livet. Behovet av ordning och struktur i vardag och arbetsliv.
 • Vecka 2 – Kunskap om hur alkoholer och droger påverkar. Förstå sina triggrar.
 • Vecka 3 – Hur har alkohol och droger påverkat relationer, privat och på jobbet.
 • Vecka 4 – Visioner och framtid. Mål och visioner med det framtida livet.

Daglig struktur

Varje dag har ett liknande upplägg. Mat och motion är viktigt, och vi serverar hälsosam mat. En dag kan se ut så här:

 • Frukost
 • Grupparbete enligt veckotema.
 • Lunch
 • Ayurvedabehandling och massage.
 • Individuellt möte med terapeut.
 • Yoga och meditation.
 • Middag.
 • Eget arbete.
 • Kvällssamling

En dag i veckan gör vi en utflykt.