Retreat And Recovery

Retreat And Recovery

Retreat And Recovery

Retreat And Recovery

Vi är Reatreat And Recover – RAR

Reatreat And Recover

Vår mission - med RAR - är att kunna erbjuda en exklusiv mötesplats för personer som är i behov av återhämtning, reflektion och förändring.

Vi tillhandahåller en hälsosam distans till det dagliga livet och ett helt nytt sceneri. Vi anordnar en hälsosam paus med integritet.

Alla typer av missbruk eller beroende är med rätt typer av insatser behandlingsbara. Det som krävs av individen är en vilja att göra en förändring. Vi erbjuder sedan individen en möjlighet till att göra en förändring. Vår grundsyn är att alla människor är värda ett liv utan ett alkohol- eller drogberoende.

Reatreat and Recover erbjuder behandling i Spanien och i Indien, se kalender för respektive kursstart.

Reatreat and Recover är ett samarbete mellan FVK AB och Kreasoma AB

Målgrupp

Män och kvinnor i ledande befattningar inom näringslivet, den offentliga sektorn och i icke-statliga organisationer

Män och kvinnor som behöver en timeout, eftersom de är psykiskt och mentalt utmattade på grund av omfattande användning av alkohol och droganvändning, för att klara vardagen.

Maximalt 15 deltagare vid varje tillfälle.

Så här går det till

Vid första kontakt bokar vi in ett informationsmöte med personen som ska genomgå behandlingen. Mötet kan ske över telefon, via internet eller att vi träffas. Under detta möte går vi igenom kursprogrammet och allmän information för vistelsen. Vi gör en bedömning och vårt team ger återkoppling inom någon dag.

Om oss:


Kreasoma ABhar många års erfarenhet av socialt arbete och med missbruk- och beroendebehandling. Företaget arbetar med förändringsprocesser på individnivå och på grupp- och organisationsnivå.